Waarom afval scheiden op kantoor, bedrijf, thuis, of scholen.

In mijn blog post Plastic en de schoonmaakbranche besprak ik het onderwerp afval en plastic. Afval scheiden: de gemiddelde persoon in Nederland levert elk jaar ongeveer 500 kilo afval. Dit is samen goed voor een totaal van +/- 30 miljoen ton aan huishoudelijk afval per jaar in Nederland. De mate van verspilling lijkt heel erg op die van de meeste Europese landen. Hoe het ook zij, Nederlanders hebben één van de hoogste recyclingpercentages in Europa. In de Nederland baseert het zich op waar je woont, met betrekking tot wat voor soort materiaal je kunt recyclen door afval te scheiden.Talrijke plekken hebben dus geen aparte afvalscheidingscontainers voor verschillende type afval, aangezien lokale overheidsinstellingen hier de leiding over hebben.

Wat als afval niet gescheiden wordt?

Schokkend is dat het afval dat niet wordt gerecycled, over het algemeen direct terechtkomt in de verbrandingsovens. Dit afval veroorzaakt dan dus extreme vervuiling. Een deel van dit afval wordt eveneens op stortplaatsen gestort. Met alle gevolgen voor het milieu, en ons klimaat, van dien. Recycling van materialen, bijvoorbeeld glas, staal, papier kost indrukwekkend minder geld bij hergebruik, dan het nieuw produceren van grondstoffen. Recyclen bespaart dus ook nog eens energie en middelen

Afval scheiden in Nederland in anno 2018

Gelukkig kan ongeveer 80% van al het afval van gezinnen in Nederland worden gerecycled. Afval scheiden op kantoor of als individu thuis is dus echt heel simpel. Het vereist alleen dat mensen bereidt zijn om hun afval te scheiden. Om de recyclingprocedure aan te moedigen moet de lokale overheid gestructureerd voorzien in (o.a.) gescheiden afvalscheidingscontainers. Door afval te scheiden, recyclen, en her-te-gebruiken, hebben we minder land, water en andere middelen nodig. Bovendien is het produceren van nieuwe materialen over het algemeen duurder en vereist een aanzienlijke mate van meer controles. Hergebruik is dus een sterk verbeterde keuze. Sterker nog de doorgaans lagere CO2 gehalte uitstoot door het recyclen van grondstoffen, maken recycling een veel betere keuze voor de aarde en het milieu dan nieuwe grondstoffen produceren!

Afval scheiden op kantoor of thuis hoe moet dat?

Schoonmaakbedrijf Acacia is een professioneel schoonmaakbedrijf dat afvalscheiding serieus neemt. Dat doen wij door te kijken bij andere schoonmaakbedrijven in Amsterdam, tijdens het schoonmaken van kantoren en kantoor, en tijdens het schoonmaken van schoolgebouwen, en VvE’s, en daarin dus oplettend te zijn om afval scheiding beter te realiseren. Het volgende filmpje kan u helpen afval scheiden te onthouden:

https://www.youtube.com/watch?v=PnZ72Pdt_9w

Veel plezier met de video, en natuurlijk recyclen door af te scheiden!

Asya Er