In mijn blogpost Schoonmaken in Nederland vanaf 1945 verwees ik al indirect naar domotica en / of robotisering. Grote ontwikkelingen als deze in de nabije toekomst voor de schoonmaakbranche als collectief, en op individueel klant niveau, zijn dus nu al gaande. 

Domotica

De trend van domotica  is op dit moment stijgende. Vooral in veel nieuwbouw projecten is “huisautomatisering” een populaire toevoeging. Huisautomatisering omvat dus vele aspecten binnen woningen en kantoren. Het betreft het automatisch regelen van: verlichting, verwarming, beveiliging, thermostatische douchekranen, en automatische bestellingen vanuit de keuken als producten op zijn supermarkten. Dit is in het kort dus domotica.

Toegevoegde waarde schoonmaakbranche?

Mijn inziens heeft domotica geen directe toegevoegde waard in schoonmaakbranche bij bedrijven en / of particulieren anno 2018. Een van de meest concrete redenen is dat het eerder meer gebruikersgemak betreft dan het effectief en efficiënt beheersen van schoonmaakprocessen.

Wél ben ik van mening dat huisautomatisering bijdraagt aan het verbeteren van het klimaatprobleem en het gebruik van grondstoffen zoals water, gas, elektriciteit. Het systematisch effectief en efficiënt op afstand kunnen instellen, bijstellen, afstellen, van; verwarming, verlichting, en / of water verbruik is mijn inziens dus wél van toevoegde waarde voor de klimaat- en grondstoffen problematiek.

Hoewel dus huisautomatisering anno 2018 volgens mij nog geen toegevoegde waarde heeft voor de schoonmaakbranche, kan dat over enkele jaren geheel anders zijn. Linksom of rechtsom zijn de technologische ontwikkelingen in volle gang, en is verdere en betere integratie van domotica in de schoonmaakbranche een kwestie van tijd. Een afgeleid voorbeeld daarvan die ik al noemde in één van mijn blogposts was dus de automatische robot stofzuigers van tegenwoordig. Hoewel dit valt onder robotisering, verwacht ik op termijn dus dat domotica en robotisering dus met elkaar verweven zullen worden. Deze afgeleide nieuwe vorm zal dus mogelijk wél toegevoegde waarde kunnen leveren aan de schoonmaakbranche in Nederland.

Aysa Er