Het grootste risico voor iedereen in de schoonmaakbranche zijn de zogenaamde “hygiëne risico’s” Zowel de schoonmaakbranche in Nederland, als het individuele schoonmaakbedrijf in Amsterdam, hebben dus baat bij een goed inventarisatie van hun hygiëne risico’s en de preventie daarvan.

Hygiëne risico’s

*Hygiëne staat in deze blogpost synoniem voor: de gezondheid van mensen, middelen, gebouwen.

**Risico staat in deze blogpost synoniem voor: de negatieve gevolgen van gebrekkige interne en externe hygiëne van de gezondheid van mensen (blootstelling fysieke, biologische, chemische risico’s.), middelen (verouderd beschermingsmateriaal, etc), en gebouwen (achterstallig onderhoud, etc).

Het type risico’s door middel van hygiëne gebrek kan dus kort samengevat onder verdeeld worden in 3 hoofdgroepen:

  1. Fysieke risico’s. Geluid, Licht, Temperatuur, Straling, etc.
  2. Biologische risico’s. Schimmels, Virussen, Dierlijke allergenen, Besmettelijke infectie ziekten zoals Ebola, etc.
  3. Chemische risico’s. Zuren, Chloor, Ammoniak, en overige chemische middelen. Hierover had ik het al in onze blogpost Waarom geen chemische schoonmaakmiddelen?

Deze risico’s hangen dus direct en indirect samen met de gezondheid van het lichaam, en de achterliggende biologische processen zoals het immuunsysteem, etc.

Hoe kunnen hygiëne risico’s worden gecontroleerd?

De systematische controle zou moeten zijn:

  1. Eliminatie van het risico: verwijder het gevaar van de werkplek of vervang het gevaarlijk materiaal en / of apparatuur door minder gevaarlijke varianten.
  2. Vervanging van het risico: vervang de risico veroorzakende bron voor een minder risico veroorzakende vervanger.
  3. Technische vervanging van het risico: ontwerpen en / of aanpassingen aan gebouwen, apparatuur, ventilatiesystemen, beschermingsmateriaal, en/ of processen aan risico blootstelling te verminderen.
  4. Controle vervanging van het risico: controleren hoe, waar, en welke mensen werken met hygiëne risico’s, en introductie van beleid, richtlijnen, veilige operationele procedures en / of blootstellingscontroleplannen.
  5. Bescherm de uitvoerder van het risico: laat uitvoerders beschermende kleding en materiaal goed gebruiken, controleer op implementatie van arbo–adviezen, en actuele status van het type beschermingsmateriaal.

Samengevat lopen schoonmakers bij schoonmaakbedrijven in Amsterdam behoorlijk wat hygiëne risico’s, als ze niet blijven opletten en uitkijken. Het is natuurlijk niet alleen aan de werkgevers die daarin alert dienen te blijven.

Het voorkomen van Fysieke, Biologische, Chemische hygiëne risico’s is méér dan alleen goed opletten.

Collega’s, opdrachtgevers, een ander schoonmaakbedrijf in Amsterdam, zijn allemaal verantwoordelijk voor de voorkoming van hygiëne risico’s. Een voorbeeld daarvan is de actuele Ebola uitbraak in Congo / Afrika die mogelijk zich kan verspreiden naar Europa zoals in 2014.

Schoonmaken en schoonhouden heeft dus méér maatschappelijke verantwoording, dan een schoonmaakbedrijf in Amsterdam die schoonmaakt bij zijn opdrachtgevers.

Asya Er