Een van de meest gebruikte grondstoffen in de schoonmaakbranche is; Plastic. De voorloper van plastic was Bakeliet (PF) ontwikkeld in 1908 door de heer Leo Baekeland uit Amerika. Ongetwijfeld zullen veel oudere Nederlanders deze voorloper van het huidige plastic nog wel kennen.

Het plastic dat wij kennen en gebruiken is na 1950 ontwikkeld. Plastic is dus tegenwoordig niet meer weg te denken uit de 21ste eeuw waarin wij leven, werken, en ontspannen.

Schoonmaakbranche

In mijn stukje over “Waarom geen chemische schoonmaakmiddelen?” schreef ik al over het effect van inhoud die veelal in plastic verpakkingen zit voor de schoonmaakbranche.

In het algemeen kunnen we stellen dat wat ik daar schreef, dus ook geld voor de plastic verpakkingen.

Plastic is tegenwoordig zo een probleem, dat de “plastic soep” levensbedreigende vormen aanneemt. Pas nu, anno 2018 wordt de ernst onderkend voor al het leven in de zeeën, en de natuur en de mens, van de restanten plastic en de wijze waarop wij in de moderne maatschappij hebben geleefd.

In het geval van de schoonmaakbranche is dat; zoals wij hebben gewerkt c.q. werkte.

De oplossing voor nu?

Een simpele oplossing voor huishoudens en bedrijven vond ik de infographic op de NOS op 3. Op juiste wijze plastic afval scheiden is onderdeel op elke land- en gemeentelijke agenda van Europa. Hierdoor is dus het op juiste wijze scheiden van plastic afval een concreet bereikbare en adequate oplossing voor huishoudens en bedrijven geworden. Het zal even wat andere routines en moeite kosten, maar uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat dit voor nu onze collectieve maatschappelijke bijdrage moet zijn.

De onderstaande infographic van NOS op 3 is een goed begin, maar zeker niet het einde maar slechts het begin naar een milieuvriendelijke revolutie.

Op naar een schonere en betere toekomst voor ons allemaal!

Asya Er

Infographic NOS op 3 plastic scheiden