Er bestaat grote onduidelijkheid wie er in huurwoningen verantwoordelijk is voor de kosten van de glazenwasser. Zelfs de rechterlijke macht komt er niet uit en doet tegenstrijdige uitspraken.
Volgens de wet mag een verhuurder de kosten voor glazenwassen als servicekosten bij de huurder in rekening brengen, omdat huurders in principe zelf hun ramen moeten schoonhouden. Maar als ramen onbereikbaar zijn zonder technische hulpmiddelen zoals hoogwerkers of gondels, kan de glasbewassing bij de verhuurder in rekening worden gebracht.

Echter, een woningbouwvereniging vocht deze wet bij de Amsterdamse rechtbank aan en kreeg gelijk. Volgens deze rechter moest de huurder gewoon de glazenwasser betalen, mits de woningbouwcorporatie de kosten voor haar rekening zou nemen van de hulpstukken die nodig waren om bij de ruiten te komen.

Een woningbouwvereniging in Den Haag zat in een soortgelijk conflict met een huurdersvereniging en greep deze uitspraak aan om de huurders van een seniorenflat voor de rechter te slepen, om onder de kosten van de glazenwasser uit te komen. Maar deze rechter was het totaal oneens met zijn Amsterdamse collega en besloot de bewoners in het gelijk te stellen. De verhuurder moet van hem alle kosten voor zijn rekening nemen als de ramen onbereikbaar zijn voor een normale sterveling.
Duizenden woningen in Nederland hebben ruiten die met geen mogelijkheid op een gewone manier te bereiken zijn. Neem alleen alle etagewoningen bijvoorbeeld. Bewoners van deze huizen hebben momenteel geen flauw idee of ze nu zelf de kosten voor het ramen lappen moeten betalen of niet.
Rogier Goeman van VBTM Advocaten stortte zich op de zaak, maar weet nu ook niet meer welke huurders wel, en welke geen recht hebben op een vergoeding voor schone ramen. “Op dit moment is er geen sluitend antwoord op de vraag wie glasbewassing van onbereikbare ramen moet betalen. Het hof Amsterdam zegt A, het hof Den Haag zegt B. Pas als de Hoge Raad een uitspraak over dit onderwerp doet is er duidelijkheid.”

Tot die tijd zal iedere lagere rechter die hierover een vraag voorgelegd krijgt, het besluit zelf moeten uitleggen. “Daarbij is het natuurlijk niet ondenkbaar dat de kantonrechter in het ressort Amsterdam zal laten meewegen dat ‘zijn’ hof er op een bepaalde manier over denkt, net zoals de kantonrechter in het ressort Den Haag om die reden wellicht eerder de ‘Haagse’ uitleg zal volgen.”

Bron: metronieuws