De VSR heeft een handreiking opgesteld voor de schoonmaak van met ebola besmette oppervlakken of oppervlakken die onder verdenking vallen.

“Ebola houdt de gemoederen wereldwijd intensief bezig”, zegt de VSR. “Hoewel ziekenhuizen al maatregelen hebben genomen, moet het eerste ebola-geval Nederland nog treffen.”

Handreiking
De schoonmaakbranche is echter slecht geïnformeerd over de implicaties van het virus voor de schoonmaak, stelt het kennisinstituut. “Informatie over ebola is omvangrijk, maar vaak generalistisch van aard. Een praktische handreiking voor de schoonmaakbranche ontbreekt op dit moment.”

Reden voor VSR een handreiking op te stellen voor schoonmaak van met ebola besmette oppervlakken of oppervlakken die onder verdenking vallen.

Kleine kans
De vereniging wil benadrukken dat de kans uitermate klein is dat een – niet-specialistisch – schoonmaakbedrijf in een dergelijke situatie komt. “We vinden het desondanks belangrijk dat er toegespitste informatie beschikbaar is voor schoonmaakbedrijven met vragen over schoonmaak en ebola.”

De handreiking dient slechts ter informatie, besluit VSR. “Neem bij een besmettingsgeval, of verdenking, altijd direct contact op met het RIVM en de lokale autoriteiten.”

Bron: Service Management