Voor de meeste consumenten, particulieren en zakelijke klanten, is concreet onduidelijk hoe chemische schoonmaakmiddelen zich verhouden. Daarom deze blogpost, voor iedereen die méér dan gewoon geïnteresseerd is of meer wil weten over chemische schoonmaakmiddelen.

Het mag duidelijk zijn dat hoewel hier kort enkele chemische schoonmaakmiddelen worden opgesomd, dat dit dus een algemene duiding is. Ik heb geen wetenschappelijke pretentie, of ambities met deze blogpost. Ook begrijpen wij van schoonmaakbedrijf Acacia dat soms chemicaliën (incidenteel) onvermijdelijk zijn. Vooral in een stad zoals Amsterdam waar veel mensen op elkaar wonen, werken, leven, is het zo nu en dan noodzakelijke chemische reiniging toe te passen.

Algemene verdeling chemische schoonmaakmiddelen

Gemakshalve zal ik de meest voorkomende algemene chemische schoonmaakmiddelen, en hun hoofdbestanddeel(en), hierna aangeven. Ook de algemene schadelijke gevolgen van het hoofdbestanddeel(en) zal ik kort aangeven.

 • Chloor / Bleekwater / Dikke bleek, hoofdbestanddeel:
  • Sodium hypocholrite (>13%). Veelal; chloor genoemd. Is een zeer giftige chemisch geconcentreerde stof die aangeduid wordt met signaalwoord; gevaar. Kan ernstige brandwonden veroorzaken, en is zeer giftig voor in het water levende organisme.
 • Ontkalker, hoofdbestanddelen:
  • Propaan-2-OL. Veelal IPA genoemd. Is een chemische variant van het natuurlijke alcohol. Ook deze chemisch stof wordt aangeduid met het signaalwoord; gevaar. Is een zeer licht ontvlambare vloeistof en damp, die ernstige oogirritatie kan veroorzaken, slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.
  • Fosforzuur. Een chemisch geconcentreerde variant van het natuurlijk fosforzuur. Heeft als signaalwoord; gevaar. Is als chemisch geconcentreerde variant bijtend voor metalen, en veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel bij mensen.
  • Zwavelzuur. Een chemische variant van het natuurlijke zwavelzuur dat voorkomt in mineralen. Heeft als signaalwoord; gevaar. Is als chemische geconcentreerde variant bijtend voor metalen, en veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel bij mensen.
 • Allesreiniger, hoofdbestanddeel:
  • Benzeensulfonzuur. Een chemische variant van het natuurlijke zwavelzuur dat voorkomt in mineralen. Heeft als signaalwoord; gevaar. Is als chemische geconcentreerde variant schadelijk bij inslikken, kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, kan een allergische huidreactie veroorzaken, zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Strikt de gebruiksaanwijzing gebruiken, om voor de menselijke gezondheid en het milieu schade te voorkomen.
 • Vaatwasmiddel, hoofdbestanddelen:
  • Dinatriummetasilicaatpentahydraat. Een chemische variant van natriumsilicaat dat voorkomt in kiezelzuur. Heeft als signaalwoord; gevaar. Is als chemische geconcentreerde variant bijtend voor metalen, en veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel bij mensen.
  • Natrium carbonaat. Beter bekent als “soda” in de volksmond en in de jaren 50 /60 een standaard huishoudmiddel voor schoonmaken. Heeft als signaalwoord; gevaar. Is als chemische geconcentreerde variant bijtend en kan oogletsel bij mensen veroorzaken.
  • Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat. Een chemische variant van Chloor en vele malen sterker. Heeft als signaalwoord; schadelijk. Is als chemische geconcentreerde variant schadelijk bij opname door de mond, vormt giftige gassen bij contact met zuren, irriterend voor ogen en ademhalingswegen.
  • Alkylalcoholalkoxylaat. Een chemische Polymeer dat bestaat uit meerdere chemische verbindingen van soortgelijke moleculen. Heeft als signaalwoord; waarschuwing. Is als Polymeer schadelijk bij opname door de mond, veroorzaakt ernstige huid- en oogirritaties.
 • Luchtverfrisser, hoofdbestanddelen:
  • Sodium Coceth-30 Sulfate. Een chemische Natriumnitraat variant. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. Veroorzaakt ernstige oogirritatie, en kan brandbevorderend / oxiderend zijn in combinatie met andere stoffen.
  • Butylphenyl Methylpropional. Een chemische stof die ook veel gebruikt wordt in autoreinigingsmiddelen. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. Kan ernstig oogletsel bij contact met de ogen veroorzaken, kan ernstige allergische reacties veroorzaken van en aan huid en ademhalingswegen.
  • Benzophenone-3. Een chemische stof die onder andere in commerciële “zonnebrand” middelen wordt gebruikt. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. Kan ernstig oogletsel bij contact met de ogen veroorzaken, kan licht allergische reacties veroorzaken van aan huid en ademhalingswegen, en is licht ontvlambaar.
  • Methyl 2-Napthyl Ether. Een chemische stof die onder de sectie “synthese chemicaliën” valt. Heeft als signaalwoord; waarschuwing. Kan ernstig oogirritatie bij contact met de ogen veroorzaken, en giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Methyl CedryloneChemische geurstof olie die als basis dient voor verschillende geuren. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. Kan medische problemen veroorzaken bij direct huidcontact en / of inademen. Ook sterk allergische reacties zijn bekend van deze chemisch geconcentreerde geurstof olie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Ecalyptus Globulus Leaf Oil. Natuurlijke hulpstof / olie de gewonnen wordt uit de bladeren van de eucalyptus boom en vervolgens chemisch geconcentreerd wordt. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. De natuurlijke olie in deze chemische concentratie is sterk ontvlambaar, dodelijk indien ingeslikt en / of ingeademd, kan allergische reacties veroorzaken, en giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Citral. Chemische stof genaamd Isomeer die gewonnen wordt uit Lemon Kush zaadjes. Heeft als signaalwoord; gevaarlijk. Is licht ontvlambaar bij verwarming maar brandt daarna slecht. Kan chronische of acute medische problemen veroorzaken bij direct huidcontact en / of inademen. Ook sterk allergische reacties zijn bekend van deze chemisch geconcentreerde Isomeer.
Mengen chemische schoonmaakmiddelen

Op basis van de veiligheidsinformatie bladen die horen bij alle bovenstaand beschreven stoffen, blijk het volgende. Wat we dus nooit moeten doen is zomaar schoonmaakmiddelen mengen. Meng nooit kant-en-klare schoonmaakmiddelen!

Volgend combinaties kunnen zeer schadelijk en / of dodelijk zijn:

1)  Een schoonmaakmiddel die als basis chloor heeft; nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen,

2)  Een schoonmaakmiddel die als basis ammoniak heeft; nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen,

3)  Schoonmaakmiddelen die als basis zuren heeft; nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen.

Gevolgen chemische schoonmaakmiddelen: individueel en maatschappelijk

Het onderscheid tussen ecologische en chemische schoonmaakmiddelen is dus: de chemische concentratie en / of toevoeging aan natuurlijke stoffen. U weet nu dus hoe globaal chemische stoffen zich verhouden in reguliere schoonmaakmiddelen. Veel chemische schoonmaakmiddelen worden dus sterk verdund toegepast. Echter simpelweg de schaal en herhaling waarop deze middelen worden gebruikt in huis en op professioneel niveau is dus gigantisch. De gevolgen van het veelvuldig gebruik van chemische schoonmaakmiddelen op landen schaal mogen voor zich spreken op dit punt. De hoeveelheden; chloor, ammoniak, zuren, en kant-en-klare schoonmaakmiddelen op wereldniveau, en Nederlands niveau zijn dus: miljoenen liters. De gevolgen van deze chemische schoonmaakmiddelen voor ons water, lucht, aarde, milieu, en gezondheid, is dus onhoudbaar en ook algemeen bekend.

Hopelijk is dus het gebruik van “luchtverfrissers” na deze blogpost ook wat duidelijker. Wat fris lijkt te ruiken; is dus gemaskeerde lucht, die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken als gevolg door de “frisse” chemische toevoeging. Dag in, dag uit, als we niet opletten op het kantoor en / of in huis en / of openbare ruimte.

De gevolgen zijn dan ook navenant te noemen “stijgende wereld trend” zijn: allergieën, eczemen, luchtweg aandoeningen (beroepsziektes schoonmaakbranche), stijgende wereldresistentie tegen antibiotica door veelvuldig gebruik desinfecterende handzeep gebruik door particulieren, verslechtering van het water en grondwater in het bijzonder in de wereld en Nederland, etc., etc.

Schoon is bij ons dus méér dan gewoon”

Asya Er